Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že od 31.3.2018 nezisková organizácia Vľúdnosť - Venia NEBUDE poskytovať opatrovateľské služby.

 

Vľúdnosť - Venia, nezisková organizácia

Nezisková organizácia Venia /slovensky Vľúdnosť/ vznikla v novembri 2002 ako súkromná iniciatíva s cieľom poskytovať komplexné opatrovateľské a ošetrovateľské služby.

Zakladateľmi neziskovej organizácie Venia /ďalej Venia/ a členmi jej správnej rady sú lekári. Svojou odbornosťou sa mienia zaručiť za kvalitu poskytovaných opatrovateľských služieb. Garantom kvality poskytovaných služieb je aj štatutárny zástupca s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti opatrovateľských služieb. Výkonnými pracovníkmi sú opatrovateľky.

Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú opatrovateľskú starostlivosť pre starších, chorých a imobilných obyvateľov Bratislavy a okolia /Bratislavský samosprávny kraj/, ale aj pre deti. Venia n.o. ponúka kvalitné, adresné a efektívne služby, ako aj pripravenosť diskutovať a riešiť problémy klienta.

 

Starší občania, najmä imobilní alebo neschopní sa postarať o seba z iných dôvodov.

Okrem starších občanov nezabúdame ani na mladšiu generáciu, zamestnaných ľudí. Ponúkame pre nich efektívne zorganizovanie /časovú optimalizáciu/ liečebného režimu v prípade zložitých vyšetrení, operácií a rehabilitačného programu.

Opatrovateľská služba sa zameria najmä na osobnú hygienu klienta, úpravu jeho lôžka a okolia, pomoc pri obliekaní, ohriatie jedla a kŕmenie . Podľa potreby zabezpečíme aj donášku stravy. Môžeme poskytnúť aj pomoc pri prácach spojených s udržiavaním domácnosti, s bytovou hygienou, bežný nákup potravín.

Zabezpečíme kontakt klienta so spoločenským prostredím. Pod tým rozumieme sprevádzanie na lekárske vyšetrenie, prípadne na úrady, predčítavanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

U pacientov so špecifickým ochorením zabezpečíme dodržiavanie režimu, ktorý ochorenie vyžaduje.

 

Deti

Ponúkame opatrovanie cez deň, v poobedňajších i večerných hodinách.

Poskytneme opatrovateľskú službu rodinám, kde potrebujú zabezpečiť starostlivosť a dohľad k svojim deťom v prípade neprítomnosti rodičov. Okrem zabezpečenia dohľadu nad zdravým dieťaťom počas neprítomnosti rodičov, či už cez deň alebo vo večerných hodinách, ponúkame aj starostlivosť o choré deti. Keďže zamestávame detské sestry s praxou, garantujeme dodržiavanie liečebného režimu počas akútneho ochorenia, ale aj odbornú starostlivosť o postihnuté dieťa, vyžadujúce špeciálny režim.